zvonice

Hranolová zvonice se nalézá na severní straně domu čp. 49, s kterým je dnes spojena úzkým komunikačním plochostropým krčkem. Třípatrová zvonice má v jednotlivých podlažích úzká obdélná okna, pouze v nejvyšším, původně zvonovém patře jsou velká, segmentově klenutá okna. Věž na čtvercovém půdorysu nese osmibokou jehlancovou střechu s lucernou a cibulovou stříškou na vrcholu. Zvonice se nalézá v severní části obce při hlavní cestě z Dobré Vody.