zvonice

Na protilehlém svahu severozápadně od kostela a nad náměstím dominuje mohutná zvonice s nepatrně ustupujícím bedněným zvonovým patrem završeným vysokou dlátovou střechou. Svah kolem zvonice je téměř nepřístupný. Jde o stavbu výrazně fortifikačního a signálního významu. Jedná se o zvonici polozděnou (neboli smíšenou), na zděnou část navazuje dřevěné zvonové patro. Ve zvonovém patře se nacházejí tři závěsy pro zvony. Zvonové patro je oproti spodní zděné části užší, zvonová stolice je položena na obvodových stěnách, to poté vytváří stupňovitou siluetu. Ve zděné spodní části se nachází dveřní otvor s jednokřídlou dřevěnou výplní a okenní otvor se segmentovým obloukem. V úrovni zvonového dřevěného patra se nacházejí ručičkové hodiny. Zvonice má vysokou dlátovou střechu pokrytou šindelem a zakončenou plechem pobytou bání. Pod vrcholem střechy se nachází kříž se stříškou.