zřícenina větrného mlýna Štrampouch

Zřícenina větrného mlýna stojí na návrší v severní části vsi, při domu čp. 55. Válcové těleso mlýna je postaveno z lomového zdiva. Přízemí je konstrukčně vylehčeno širokými cihelnými pasy, patro je zúženo o ústupek na vnější straně zdiva. V patře jsou proti sobě prolomená dvě okna se zřícenými záklenky. Střecha chybí, koruna zdiva je ve výšce 5 - 6 m kryta travním drnem. Na severní straně přiléhá k mírně kónickému věžovitému torzu mlýna obytný dům. Předmětem ochrany je torzo mlýna a příslušný pozemek.