zřícenina hradu Vikštejn

Původní středověký hrad představuje středověké oválné jádro chráněné plášťovou zdí s vyvýšenou severní částí opatřenou břitem, jehož okosení snižovalo účinky střelby z exponované přístupové strany. V této části obvodové hradby dosahuje síla zdiva až 3,1 m. Vnitřní zástavba severní části měla kromě klenutého suterénu další tři nadzemní podlaží. V jižní části jádra byl situován palác, ze kterého se dochovaly jen nepatrné relikty zdí. Dalšími obranými prvky hradu byla parkánová hradba, dobře dochovaná především na východní straně, a ve skále vylámaný příkop se studnou. Renesanční přestavba zahrnovala demolici starého gotického paláce na jižní straně hradního jádra a jeho rozšířením dále jižním směrem do příkopu, ve kterém byly vystavěny tři vzájemně propojené sklepy. Celý prostor hradu byl v severozápadní části rozšířen o druhé nádvoří a obehnán renesanční hradbou, na severní straně opatřenou bránou, ke které se po stranách přimykaly dodnes dochované budovy s přízemím využitým jako vrátnice a stáj pro koně, v patře pak byly umístěny místnosti pro úředníky, čeleď a posádku. Přístup k hradu byl chráněn hlubokým přemostěným příkopem. V severozápadním koutu se nacházelo také hospodářské stavení s dochovaným sklepem. Další nově vzniklé třetí nádvoří vymezovala v jižní části rozšířeného jádra dlouhá budova se stájemi v suterénu, komorami a světnicemi ve zvýšeném přízemí a sýpkou v podkroví. V její východní části se nacházela malá pekárna. Na západní straně bylo nádvoří uzavřeno branskou budovou s klenutým průjezdem, v jejímž sousedství byla vystavěna kovárna, která zaujala prostor středověkého parkánu a do druhého nádvoří byla větrána širokými arkádami. Do doby třicetileté války spadá jednoduché sypané bastionové opevnění v severním předpolí hradu. Jižně od hradního jádra se nachází kruhové opevnění chráněné mělkým příkopem, které patrně sloužilo jako strážnice, či pozorovatelna, sledující údolí Moravice.