zřícenina hradu Kostomlaty

Hrad dvoudílné dispozice je situován na čedičové homoli, jihovýchodně od obce Kostomlaty pod Milešovkou, od níž k němu vedla přístupová cesta. První hradní brána vedla do dolního hradu (předhradí) úzkého tvaru, nacházejícího se ve svahu podél východního okraje hradiště. Dnes jsou z něj jen nepatrné zbytky zdí. Území druhého (vnitřního) předhradí a vlastního hradu zčásti obkružoval příkop, přes nějž vedl vstup do horního hradu. Zbývající strany chránily hradební zdi, které ačkoliv dnes ve velké míře zbořené, jsou dosud v terénu patrné. Do vnitřního předhradí se vstupovalo druhou bránou, umístěnou v hranolové věži, jejíž obranu zlepšovala připojená okrouhlá věž. Vlastní hrad byl oddělen příčným příkopem, uzavřeným na obou stranách zdmi, které pokračovaly do hradeb parkánu. Ten obklopoval celé území horního hradu a vstupovalo se do něj třetí bránou, z níž se nedochovalo nic. Horní hrad se nacházel na území lichoběžníkového tvaru. Přístupný byl částečně zachovanou čtvrtou bránou, která vedla do přilehlého nedochovaného křídla paláce. Na severní straně nádvoří horního hradu se nacházel palác – ten původní byl v druhé polovině 14. století nahrazen vyšším a větším, z něhož se části zachovaly do současnosti. Dominantou horního hradu je dochovaná bergfritová věž (podle Tomáše Durdíka typu máselnice). V předhradí se z původních staveb zachoval pouze sklep, situovaný v severozápadní části druhého předhradí. Zbytky budov, nacházející se na severu a západě tohoto přehradí, jsou podstatně mladší, z doby po roce 1841.