židovský hřbitov

Na tzv. Šibeničním vrchu asi 2 km západně od města, vpravo nad silnicí na vesnici Lhotu. Popis areálu Areál židovského hřbitova s dochovaným členěním terénu, náhrobky, ohradní zdí a příjezdovou cestou. Hřbitov s kamennou a cihelnou ohradní zdí je přístupný od místní silnice vozovou cestou se serpentinami.. Vlastní hřbitov je na svažitém terénu severního svahu, náhrobky jsou v řadách na nízkých terasách. 1 Židovský hřbitov 2 ohradní zeď 3 příjezdová cesta