židovský hřbitov

Areál židovského hřbitova se rozkládá v severovýchoní části města, v mírném svahu za městským hřbitovem, nad silnicí do Velvar. Areál sestává z vlastního hřbitovního pole, obehnaného souvislou ohradní zdí s dvěma branami a třemi brankami, a novodobé budovy obřadní síně čp. 566, kterou po stranách symetricky doplňují dvě starší předsazená boční křídla. Levé západní křídlo bylo původně využíváno jako tahara - místo pro rituální očistu, v pravém křídle byl byt hrobníka. V jihovýchodním rohu areálu stojí utilitární doprovodné, nehodnotné stavby (kolna, torzo chlívku). Předmětem ochrany je židovský hřbitov s 97 náhrobky, obřadní síň s dvěma symetricky umístěnými bočními křídly a k tomu náležející pozemky s ohradní zdí s branami a brankami.