židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nachází cca 500 m SZ směrem od centra obce, při JV patě Kovářovské hůrky. Hřbitov má výměru 2.090 metrů čtverečních. Hřbitov je vymezen ohradní kamennou zdí. V SZ rohu se nachází torzo márnice, tvořené v současné době jen obvodovými kamennými stěnami. V JZ rohu hřbitova vstup na hřbitov uzavřen kovovými vraty. Na hřbitově se nachází okolo 120 náhrobků, které stojí v jedné čtvrtině plochy hřbitova.