židovský hřbitov

1) soubor 438 náhrobků 2) ohradní zeď V půdorysu mírně lichoběžný; plocha mírně svažitá od V k Z a zatravněná; cesta od brány lemovaná starými lípami; v Z části pak další různé stromy.