židovský hřbitov

1) soubor 128 náhrobků 2) ohradní zeď s brankou Areál židovského hřbitova s náhrobky je protáhlého půdorysu, ohraničen neomítanou ohradní zdí zděnou z lomového kamene, která se připojuje k západnímu úseku hradební zdi latránu západně od Hradčanského náměstí. Stély jsou zapuštěné hluboko do terénu, převládají stély barokního a klasicistního tvarosloví, ukončené půlobloukem s lemovanou obrubou, jsou velmi chudě členěny a písmo je rustikální. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z 18. století.