židovský hřbitov

Židovský hřbitov má půdorys nepravidelného obdélníka, nachází se na návrší nad čtvrtí Neradov, kolem 300 m severně od náměstí. Přístup ke hřbitovu od Neradovské ulice. Hřbitov je obehnaný ohradní zdí a na jihu je situována průjezdná márnice.