židovský hřbitov

Za městem ve vyšší poloze u lesa v části zvané Židáky umístěn prostorově menší okrsek židovského hřbitova, obehnaný laťovým dřevěným plotem a přístupný dvoukřídlou brankou. Před brankou je umístěna na rozsochu se sedlovou stříškou textová tabule s informativním textem. Původně na západní straně byl obehnán úsekem kamenné zídky. V prostoru hřbitova se nachází několik převážně deskových náhrobků z období rozmezí 18. - 20. století. Z 20. století to jsou většinou hranolové náhrobky s hranolovou podnoží, spojené na kovový trn. Vesměs textové náhrobky jsou v několika málo případech vybaveny i reliéfní složkou motivů rukou nebo konviček. Zvláště vyniká náhrobek s erbovním reliéfem a lemem v podobě vavřínových listů. V čelní ploše byl v roce 1993 odhalen deskový pomník na betonové základně s textem ve znění: “Na památku občanům židovského vyznání / z Brumova/ Obětem nacistické perzekuce 1939 - 1945 “a jmény padlých. rozloha: cca 30 . 40m materiál: kámen, dřevo