židovský hřbitov

Židovský hřbitov je situován při vnějším prstenci města v Mřenkové ulici. Jde o rozlehlý areál nepravidelného půdorysu vymezený nízkou ohradní zdí s kovanou vstupní bránou a neorenesanční obřadní síní. V areálu je dochováno přibližně 1500 náhrobků. Převážně jde o ploché kamenné náhrobky z období 17. a 18. století a dále o náhrobní kameny z 19. století v novogotických formách či v podobě klasicistních pylonů, které často vnikaly v brněnských kamenosochařských dílnách. Řada náhrobků nese kromě tesaných nápisů také reliéfní a obrazové symboly (např. desky Desatera, žehnající ruce, koruna dobrého jména, levitské soupravy, lvi, jeleni, květinové motivy).