židovský dům s rituální lázní

Objekt č. p. 369 a 368 se nachází v bývalé židovské čtvrti, jež leží mezi zámeckým areálem a historickým jádrem města. Nárožní budova je situována na mírně svažitém terénu v bezprostřední blízkosti tzv. Větší synagogy. Jedná se o patrovou zděnou budovu ze smíšeného zdiva, jež je z větší části podsklepena. Krytá je valbovou střechou z šindelů překrytých eternitem. Fasády jsou hladké, bez ozdobných motivů, jediným plastickým prvkem je profilovaná podstřešní římsa. Hlavní západní průčelí je prolomeno třemi osami oken, z této strany se rovněž nacházejí dva vchody do domu a venkovní vchod do suterénních prostor bývalé rituální lázně. Severní průčelí směřující do ulice je prolomeno třemi okny. Východní a jižní strana domu směřují do dvora, přičemž takřka po celé délce východní stěny je v patře přistavěn dřevěný ochoz. Přízemí je rozdělené do dvou částí se samostatnými vstupy. První vchod s výlohou, nacházející se blíže k nároží, vede do dvou za sebou situovaných místností zaklenutých křížovou klenbou. V přední místnosti dřevěná podlaha krytá linoleem, v zadní jsou dlaždice. Z druhé místnosti se dále vstupuje do malé místnosti sloužící patrně jako sklad. V druhé místnosti se nacházel původní průchod z chodby, který je dnes zazděn. Druhým vchodem se vstupuje do chodby zaklenuté valenou klenbou se čtyřmi výsečemi, podlaha je tvořena pravidelnými čtvercovými kamennými bloky. Z přední části chodby se vchází do třípokojového bytu (při prohlídce objektu nebyl přístupný). Dle zaměření z roku 1954 (a dle literatury) se v bytu nacházejí trámové stropy. V zadní části chodby se nachází vchod do sklepa a kamenné schody vedoucí do patra. Do sklepního prostoru vedou kamenné schody, vstup je kryt dřevěným víkem. Sklep je zaklenut valenou klenbou s výsečemi, podlaha je z dusané hlíny. Venkovní vchod do suterénních prostor bývalé rituální lázně je kryt dřevěným dvoukřídlým poklopem, za ním je jednoduše profilovaný pískovcový oblouk. Podlaha i schody první místnosti jsou cihlové. Nádrž nacházející se jihozápadním rohu místnosti je z kamene, přes celou místnost k ní vede přítokový kanálek. Klenba je valená s výsečemi. Naproti vstupu se nachází průchod do dvou menších sklepních prostor (původně jedna místnost dnes rozdělena zděnou příčkou) s podlahou s dusané hlíny a plochou valenou klenbou s výsečemi. První patro domu je přístupné po kamenných schodech vedoucích z chodby. Z podesty vedou troje dveře – do dvou bytů a na dřevěný ochoz. Ochoz s plným zábradlím je krytý přesahem střechy. Na jeho jižním konci se nachází dřevěný suchý záchod. Z podesty dále vedou dvoje dveře do bytů. Za vstupem do bytu v severní části domu se nachází chodba zaklenutá valenou klenbou. Chodba je rozdělena příčkou s průchodem. Na východní straně se nachází zdobený portál s půlkruhovým obloukem, který má ve štuku zvýrazněný klenák a po stranách motiv pletence. Za portálem se nachází malá prostora s komínem. Severním směrem se z chodby vstupuje do kuchyně, z níž vedou dveře do ložnice a koupelny. V koupelně a na chodbě je dlažba, v kuchyni položeno linoleum, v ložnici plovoucí podlaha. Okna jsou dřevěná dvojitá. Za vstupem do bytu v jižní části domu se nachází chodba, z níž dále vedou vstupy do komory, koupelny se záchodem a tří místností. Prostory jsou plochostropé, podlahy v případě obytných místností a komory dřevěné, v koupelně a na chodbě je dlažba. Okna jsou dřevěná dvojitá. Z chodby bytu rovněž vedou kamenné schody na půdu. Prostor podkroví je rozdělen dřevenými příčkami do čtyř kójí. Krov má konstrukcí stojaté stolice.