Zemská porodnice u sv. Apolináře

Areál sestává z: 1, Objekt porodnice s arkýřovou kaplí 2, Zahrada 3, Ohradní zeď 1, bývalá Zemská porodnice Cihlová novostavba členitého půdorysu. Kolem ústředního obdélného dvora obíhají čtyři obdélná křídla, z nichž uliční a zadní křídlo je užší. Z delších bočních křídel vybíhají v nárožích a ze střední části kolmá obdélná křídla. Vzadu je napojeno hospodářské zázemí rovněž cihlové. Hlavní průčelní křídlo, v jehož ose je situována v patře kaple, obsahuje všechny klenuté významné prostory. Je v něm umístěn vstupní vestibul, sklenutý sklípkovými klenbami do středního mohutného sloupu. Na nárožích uličního křídla jsou situována dvě tříramenná reprezentativní schodiště. Jsou nadklenuta křížovými klenbami. V přízemí i patře jsou pak po stranách schodiští prostory, klenuté křížovými klenbami. Kaple sv. Kříže je sklenuta systémem sklípkových kleneb na střední sloup s bobulovou hlavicí. Po stranách klenby dosedají na krátké přípory ve tvaru sloupků s hlavicemi a patkami, posazené na konzolách. Mezi nimi probíhá na stěnách nástěnná malířská výzdoba od Adolfa Liebschera s christologickými náměty. Ve středu kaple vychází v trojboký arkýř. 2, Zahrada Kolem objektu dochován travnatý porost, obehnaný zdí. Výrazné parkové či zahradní plochy kolem stavby se v areálu nenacházejí, pouze vnitřní dvůr je členěn jako odpočinkový zahradní prostor s vysázenými solitérními kusy vzrostlé zeleně a s udržovaným travnatým porostem. 3, Ohradní zeď Kolem celého objektu obíhá cihelná zídka, přerušovaná na četných místech branami vstupů. Tyto jsou tvořené lomeným obloukem a nad ním štítovitým stupňovitým nástavcem.