zemědělský dvůr Amalie

Monumentální hospodářský dvůr, stojící volně v krajině, cca 4km jižně od obce. Příčně obdélná dispozice, rozměrů obrysu 155 x 110m. Uprostřed jihovýchodní čelní strany stojí obytný dům, který oddělují úseky ohrazení s branami od dvojice symetricky umístěných a řešených sýpek. Severovýchodní stranu uzavírá budova chlévů pro hovězí dobytek s obytnou částí ve východním čele. Na protilehlé straně jihozápadní pak stojí budova s konírnou a stájí pro tažné voli, opět s čelní obytnou částí. Severozápadní stranu pak uzavírá stodola, rozdělená na dvě části ve středu umístěnou bránou. Délky budov chlévů a stájí vůči stodole jsou vymezeny v poměru zlatého řezu. Jejich čela vesměs lícují s linií nádvorního průčelí kolmo postavených budov na sousední straně dvora. Nároží uzavírají úseky ohradních zdí. V ploše dvora stojí kolna, s čelní stranou ležící v linii příčné osy. Při čele stodoly mladší obytný dům, původně zřejmě kovárna. Předmětem ochrany je dům správce, dvojice sýpek, budova chlévů pro hovězí dobytek s obytnou částí, budova konírny s volskou stájí a obytnou částí, stodola s branou, spojovací ohradní zdi, oplocení s branami a pozemky vymezeného areálu.