zemědělská usedlost

Areál domu čp. 47 spoluvytváří někdejší výminek nesoucí v současné době čp. 104 a dochovaná část navazujících chlévů. Komplex v minulosti od severu uzavírala stodola. Ve skalním výchozu svahu za hlavní obytnou budovou jsou vytesány rozsáhlejší sklepní prostory.