železniční stanice Klatovy

1) výpravní budova železniční stanice čp. 151/III. s dvorním křídlem 2) jižní křídlo čp. 149/III. 3) zastřešení prvního nástupiště 4) zastřešení před východním průčelí nádražní budovy a zastřešení autobusových stání Železniční stanice Klatovy je situována zhruba 2 km severozápadně od historického centra Klatov na křižovatce dvou železničních tratí Plzeň – Železná Ruda a Horažďovice - Domažlice. Mohutná budova železniční stanice na půdorysu písmene U stojí jižně od železniční trati. Východní veřejnou část (1) tvoří kolmo ke kolejišti situovaná jednopodlažní odbavovací hala, krytá valbovou střechou, obrácená svým východním průčelím do velkoryse řešeného přednádražního prostoru. Odbavovací hala je spojena s nástupišti podchodem. Na východní straně haly přiléhá po celé šířce průčelí přízemní vstupní vestibul, krytý pultovou střechou. Halu ze zbývajících tří stran obklopují půdorysně předsazené dvoupodlažní trakty, kryté pultovými střechami (původně ploché střechy). Na západní straně kolmo navazuje dvojice paralelních trojpodlažních křídel, vymezujících obdélný manipulační dvůr. Severní křídlo při kolejišti (1) obsahuje prostory vedení a administrativního zázemí včetně dopravní kanceláře a ordinací závodních lékařů; z prvního patra jsou přístupná sociální zařízení a nocležny vlakových čet, které se nachází ve dvoupodlažní vestavbě odbavovací haly. V jižním křídle (2) najdeme služební byty zaměstnanců nádraží a dráhy. Do velkolepě pojatého prostoru přednádraží vybíhá dvojice železobetonových přístřešků (3, 4), které kryjí první nástupiště a odjezdová stání autobusů. Spolu s předsazenou markýzou, kryjící vchody a východy budovy, tvoří dynamický pás obíhající a ze tří stran opticky uzavírající prostor přednádraží.