železniční stanice Aš

Střídmá architektura nádraží je postavena na principu montovaného skeletu 6 × 4,8 m, což byl jeden ze základních požadavků. Nádraží je tvořeno několika propojenými kubickými hmotami. Dominantou je vlastní hala, která je situována uprostřed stavby. Na ní z každé strany navazují dvě nižší patrová křídla. Před vlastní halu kolmo předstupuje užší přízemní část. Všechny hmoty stavby mají ploché střechy. Architektonický výraz nádraží je určován kombinací fasády obložené cihelnými pásky a čelními plochami se závěsnými stěnami z boletických panelů.