železniční most

Nedaleko osady Červená, asi 10 km jihozápadně od Milevska, se klene přes údolí nádrže Orlík železniční most vystavěný v letech 1886 - 1889. Železniční most je součástí trati Tábor - Ražice, železnice Brno - Plzeň a spojuje oba dva břehy řeky Vltavy. Železniční most v Červené byl a je důležitou dopravní stavbou. Zajímavá stavba je tvořena dvěma kamennými mostními pilíři a železovou příhradovou mostovkou. Železniční most o délce 253 m je konstruován jako ocelový příhradový s horní mostovkou, kolmý bez křídel. Přímá příhradová konstrukce je nýtovaná z martinské oceli. Příhradová konstrukce je na všech stranách diagonálně zavětrována. Ocelová konstrukce je ztužena v úrovni dolního pásu vodorovným ztužením, příčný řez je ztužen příčným příhradovým diagonálním ztužením a dolním příhradovým příčníkem. Ocelová konstrukce mostu byla dodána závodem ČKD Praha ve třech polích, z nichž každé mělo rozpětí 84 m. Střední pole mostu bylo smontováno na místě. Jednokolejný svršek je uložen na pražcích, které jsou vynášeny příčnými nosníky. Dva středové mostní pilíře, zužující se směrem nahoru, jsou vyzděny z řádkového kamenného zdiva. Před napuštěním přehradní nádrže byly dva subtilní kamenné pilíře zpevněny žulovými kvádry. Krajní části mostu jsou uloženy na mohutných kamenných stěnách/pilířích s polokruhovým obloukem. Kamenné stěny jsou zakomponovány vždy do přilehlého svahu. Stěny jsou opatřeny kovovým zábradlím. Založení spodní stavby je na skalním podloží vltavských břehů. Jednokolejný svršek je uložen na pražcích, které jsou vynášeny příčnými nosníky.