železniční most

Nedaleko osady Červená, asi 10 km jihozápadně od Milevska, se klene přes údolí nádrže Orlík železniční most vystavěný v letech 1886 - 1889. Železniční most je součástí trati Tábor - Ražice, železnice Brno - Plzeň a spojuje oba dva břehy řeky Vltavy. Železniční most v Červené byl a je důležitou dopravní stavbou. Zajímavá stavba je tvořena dvěma kamennými mostními pilíři a železovou příhradovou mostovkou. Byl postaven v roce 1889 jako součást železnice Brno - Plzeň. Je dlouhý 253 m a původně čněl ve výšce 65 m nad vltavskou hladinou. Tato výška se po napuštění Orlické přehrady snížila. Železná konstrukce byla dodána závodem ČKD Praha ve třech polích, z nichž každé mělo rozpětí 84 m. Střední pole mostu bylo smontováno na místě. Most je konstruován jako ocelový příhradový, s horní mostovkou, kolmý bez křídel. Přímá příhradová konstrukce je nýtovaná. Příhradová konstrukce je na všech stranách diagonálně zavětrována. Nátěř příhradové konstrukce byl obnoven v letech 1979 - 1981. Dva středové mostní pilíře jsou vyzděny z řádkového kamenného zdiva. Pilíře se směrem nahoru zužují. Jedná se o most, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží. Před napuštěním přehradní nádrže byly dva subtilní pilíře zpevněny žulovými kvádry. Krajní části mostu jsou uloženy na mohutných kamenných pilířích s polokruhovým obloukem. Kamenné pilíře jsou zakomponovány vždy do přilehlého svahu. Pilíře je opatřeny kovovým zábradlím. Jednokolejný svršek je uložen na pražcích, které jsou vynášeny příčnými nosníky.