zámek s pivovarem

Na severním okraji obce na vyvýšeném místě je situována kompaktní zámecká budova k níž na severní straně přiléhá vícekřídlá hmota bývalého pivovaru s nástavbou sýpky. Na východní straně dvůr obklopený ze severu a východu přízemními hospodářskými budovami, z nichž vystupuje patrová hmota bývalé lesovny, na ostatních stranách zahrada. Ostatní budovy dvora ani zahrada nejsou předmětem ochrany.