zámek s kostelem

Areál zámku s hospodářským dvorem a kostelem je situován na severozápadním okraji obce. Kostel Narození Panny Marie s ohrazením, márnicí a farní budovou stojí v jihovýchodní části areálu, zámek s mostem na severovýchodní straně areálu. Předmětem ochrany je zámek s mostem, kostel Narození P. Marie, márnice (kaple), ohradní zeď kostela, fara a pozemky vymezeného areálu.