zámek s kaplí a schodištěm

Areál loveckého zámečku v Hájku se nachází v převážně zalesněném prostoru mezi severně položeným Polomem u Potštejna a jižně ležící Malou Skrovnicí. Je přístupný lesní cestou, která odbočuje ze silnice od Prorub a Polomu v místech, kde se kříží se silnicí mezi Malou Lhotou a Malou Skrovnicí a kde odbočuje silnice na Sudslavu. Areál je rozložen nad areálem zaniklých lázní, na nevysoké terase ve svahu nevelkého údolíčka nad rybníkem. Součástí areálu jsou dnes patrová stavba bývalého loveckého zámečku, přístupové schodiště a kaple Panny Marie. Přístupové schodiště ve svahu je situováno na osu průčelí volně nad hranou terénu stojícího zámečku, jehož hlavní podélné průčelí je orientováno do rozšířeného údolíčka s rybníkem. Při úpatí schodišťového ramene, severně od něj, byla vystavěna v době založení zámečku zděná kaple sv. Pantaleona, nahrazena zhruba o století později stávající kaplí, zasvěcenou Panně Marii. K areálu původně náležela také nevelká lázeňská budova, vystavěna zřejmě již hned v době založení areálu. Stála při úpatí schodišťového ramene, jižně od něj, naproti kapli sv. Pantaleona. Budova byla stržena ve druhé polovině 60. let 19. století za Bedřicha Kinského, kdy byla také pozdně barokní kaple sv. Pantaleona nahrazena pseudogotickou kaplí Panny Marie a nedlouho poté byl lovecký zámeček přestavěn na myslivnu. Dále za lázeňským objektem se nacházela budova hostince, zaniklá na konci 19. století.