zámek Nový Falkenburk

Zděná omítaná budova, obdélná, dvoupatrová s bočními přízemními křídly s mansardovou střechou, krytou taškami. Podélné průčelí do zahrady se středním rizalitem, konvexně a konkávně prohnutým, se zaobleným nárožím. V patře je 11 okenních os, 5 oken rizalitu. V přízemí v hlavním i zahradním průčelí jsou vsazeny půlkruhově zaklenuté portály. Přízemí je členěno pásovou rustikou. Okna jsou pravoúhlá, se svažitým mohutným klenákem. V bočních křídlech je 5 okenních os, střední portály se segmentovými pontony, na nástavcích křídel jsou terasy s vázami. V patře rizalitu je mělký balkon na reliéfních volutových konzolách. V ose rizalitu je uzavřen trojúhelným štítem rokajovými vázami, ve štítu jsou hodiny s letopočtem 1570. V rizalitu jsou štukové medailony s pastýřským dekorem. Okna boční části se segmentovými supraportami. Hlavní průčelí s dubovou alejí u silnice je obdobné. V bočních stěnách v patře jsou oblé schodištní věže s jehlanovitou stříškou. Na severní straně hlavní zámecké budovy je přízemní (strážní) budova. Před zahradním průčelím je terasa se schodištěm do zahrady a s bazénem. Zahrada je lemována na S straně plotem se zděnými sloupky, na V straně je umístěn pavilon zimní zahrady. Na obou koncích terasy a směrem k počátku alejí ze zámecké terasy jsou umístěny ozdobně provedené sloupky jednotlivých bran. Na st.p.č. 135 je novostavba dílen a garáží, st.p.č. 136 je bez stavby. 1. Zámek Nový Falkenburg 13. Kamenný sloupek II. 2. Ohradní zeď zámku 14. Oplocení se zděnými sloupky a branou 3. Brána I. 15. Brána VII. 4. Brána II. 16. Zahradní pavilon 5. Brána III. 17. Schodiště I. 6. Brána IV. 18. Schodiště II. 7. Alej I. 19. Bazén 8. Brána V. 20. Zámecký park - zahrada 9. Alej II. 21. Pavilon zimní zahrady 10. Brána VI. 11. Kamenný sloupek I.