zámek Myslkovice

Jednopatrový zámek je situován ve středu obce Myslkovice, na významném architektonickém a urbanistickém místě, uplatňuje se v dálkových pohledech od západu, přes místní Návesní rybník. Myslkovický zámek je obklopen parkem na severní, západní a jižní straně. JZ část parku je situována na vysokém kamenném tarasu, je ohraničena novým plotem a v západním rohu se nachází šestihranný altán.