zámek - lovecký zámeček, zřícenina

Na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku do výše 1. patra zachováno lomové čedičové zdivo promíšené cihlami. Stěny jsou zevně členěny lizénami a profilovanou římsu mezi přízemím a patrem. Vchod v jihovýchodní zdi. Okna v cihlových rámech. Interiér byl dělen zdí na dva nestejné díly; klenby byly původně cihlové. Stropy, schodiště, střechy nyní propadlé.