zámek Hammerhof (s hospodářským dvorem)

Zámeček je trojkřídlá jednopatrová stavba tvořící jižní roh čtyřúhelníkového dvora. Jednotlivá křídla mají po třech oknech. Jsou dělená kordonovou římsou. Na rozích s nárožní bosáží. Hlavní fronta s jednoduchým portálem se stlačeným obloukem a dvěma nikami po stranách. Bohatě členěná architektura průjezdu. Střecha tašková s vikýři. Krytina ostatních budov je eternitová. Na levém křídle dvora od zámečku na střeše věžička s makovicí v místech bývalé kaple. Dvůr zcela přestavěn a adaptován.