zámek Březnice

Zámek s parkem a oborou se nachází ve východní části města Březnice, při pravém břehu řeky Skalice. Zámecká budova zaujímá severozápadní okraj nepravidelného areálu, který jižně pokračuje anglickým parkem a dále východním směrem rozlehlou zámeckou oborou. Jádrem komplexu je dvoupatrový zámek s uzavřeným nádvořím a kaplí, přiléhající k jeho východní části a vymezují jej rozsáhlé hradební zdi s baštami a ohradní zdi s branami. Šlechtické sídlo, půdorysem vzdáleně připomínající nepravidelný ovál, jehož budovy jsou seskupeny kolem centrálního lichoběžníkového nádvoří, je výsledkem několika stavebních etap z 13. až 17. století. Nejvýraznější stopy na podobě zámku zanechaly renesanční přestavby z 2. poloviny 16. a počátku 17. století, které v dispozici navázaly na středověký palác s opevněním. V tomto období vzniklo reprezentativní sídlo sjednocené typickou sgrafitovou fasádou s motivem psaníček. Palác do své hmoty pojal i středověkou baštu, z níž po úpravě vznikla dnešní zámecká dominanta - hranolová věž s vlašskou helmicí. Poslední zásadní stavební akcí byla stavba parkánu a přístavba raně barokní zámecké kaple, vybíhající jako jediná z uzavřeného zámeckého prostoru. Předmětem ochrany je areál zámku s kaplí, hradební a ohradní zdi s baštami a branami, výklenková kaple, park, obora a k tomu náležející pozemky.