zámek

Na jihovýchodním okraji městečka, pod hradem, nedaleko náměstí, stojí souběžně s hlavní silnicí patrová budova zámku. Na nevelkém pozemku vymezeném na východě říčním meandrem a z jihu železniční tratí je zámek obklopen nevýraznou, dendrologicky hodnotnou parkovou úpravou.