zámek

Ve středu obce Černětice, na jižní straně návsi se nachází areál zámku s hospodářskými budovami. Vlastní zámecká budova se nachází na východní straně areálu. Dominantou zámku je věž s cibulovou střechou, přistavěná k východnímu průčelí.