zámek

Areál je situován na západní straně návsi obce v těsné blízkosti kostela a hřbitova. Zámecký objekt je poměrně prostá budova, půdorys a zdivo může být z doby Chlumčanských, jinak podstatně upraven v 2. polovině 19. století (1870-1880), přístavky z 1. poloviny 20. století. Terén areálu se mírně svažuje k jihu. Před zámkem zahrada, vlevo stáje, vpravo patrový špýchar, vzadu za zámkem stodola a konírna. Další hospodářské budovy se nachází vlevo od stodoly, v dolní části dvora. Areál je ohrazen ze strany návsi plotem a zahradní zdí, dále hřbitovní zdí, hospodářskými objekty. Zámek je využíván pro rekreační bydlení, hospodářské budovy jako sklady a dílny.