zámek

Čtyřkřídlá zámecká budova s vnitřním nádvořím je svým vstupním průčelím obrácena na jihojihozápad (pro zjednodušení popisu se dále uvádí jen jih) do prostorného hospodářského dvora, který tvoří stavebně spojené budovy uspořádané na půdoryse písmene „U“. Na západní straně dvora směrem od zámku je rozlehlá obytně hospodářská budova s mansardovou střechou (objekt č. III) dále za ní vjezd do dvora ze vsi, pak následuje obytný dům s připojenými stájemi. V jihozápadním rohu dvora je obytný objekt č. I, který je již součástí jižního traktu dvora. Na něj navazuje zřícená stodola (u ní byla zrušena památková ochrana) a objekt č. II, který tvoří jihovýchodní roh zástavby. Na východní straně stojí barokní objekt konírny se sýpkou v patře, k němu dále přiléhá bývalý lihovar s kaplí. K vnější straně kaple byl přistavěn obytný dům. Mezi kaplí a zámkem probíhá ohradní zeď s baštou a branou. Plocha dvora je zarostlá a neudržovaná. Uprostřed dvora stojí zděný objekt se sedlovou střechou, který nemá památkovou hodnotu.