zámek

Zámek. Volně stojící čtyřkřídlá dvoupatrová stavba s poloválcovými nárožními rizality, protaženými nad nízkou atiku. Fasády s celoplošnou omítkovou rustikou člení kordonová a korunní římsa, rámování oken a atika kryjící pultovou střechu. Vstupní průčelí zdůrazňuje mělký rizalit s balkonovým trojosým portikem, který nese terasu vroubenou kovanou rozvilinovou mříží. Stavba do současné podoby pravděpodobně na starších základech gotické tvrze vybudována v letech 1712 - 1714, dostavěna a přebudována majitelem Antonínem Terschem v roce 1847 s uplatněním pozdně klasicistních a neorenesančních prvků. Zámecký park. Hlavní část přírodně krajinářského parku s centrálním paloukem navazuje na severozápadní průčelí zámku. V jeho blízkosti se nachází kruhový bazén. Menší palouky zpřístupněné okružní komunikací kolem celého parku se rozkládají v zadní části areálu. Na severovýchodní terasu zámku navazuje menší palouk se svažujícím se terénem směrem k rybníku. Před hlavním vstupem do zámku je menší pravidelná úprava. První okrasný sad zřízen v Chudobíně patrně již v první polovině 18. století. Po roce 1847 sad přebudován v přírodně krajinářský park, který byl koncem 70. let 20. století rekonstruován. Ohradní zeď. Část původní ohradní zdi probíhající po východní hranici pozemku zámeckého parku. Zděná z cihel, uvnitř rytmizována soklem a opakujícími se polopilíři. Součást areálu zámku z 19. století. Vstupní brána. Pravoúhlá architektura se vstupním otvorem zakončeným stlačeným obloukem s klenákem. Průčelí členěno lisenami s hlavicí. Na valbové stříšce osazeny kamenické přízdoby v podobě čučků a piniové šišky. Součást zámku z 19. století. Altán v severní části zámeckého parku. V ohradní zdi stojící zděná osmiboká drobná centrální stavba s jehlancovou střechou, zakončenou křížkem. Stěny členěny slepými arkádami, přerušenými průběžnou profilovanou římsou nad pravoúhlým vstupem a dnes zazděnými okny. Do půlkruhové archivolty nad vchodem osazen alianční znak pod baronskou korunou. Novodobě též zrušeno předsazené vstupní schodiště do zvýšeného přízemí. Objekt z doby kolem roku 1850 sloužil jako rodinná hrobka Terschů. Do současné podoby upraven po roce 1930 podle plánu Aloise Bezděka. Kašna v parku severně od zámku. Volně stojící kamenná kašna s ozdobnou kovanou mřížkou v podobě vegetabilního ornamentu, nesenou třemi tordovanými železnými pruty. Součást zámeckého areálu z 19. století. Socha sv. Jana Nepomuckého v parku při jihovýchodním nároží zámku. Na obdélném soklu hranolový dřík ukončený římsou, zdobený v čele akantem, květinovým festonem a latinským nápisem: TIBI S IOANNI/HONORISDEFENSORI/SERVATORIPROPAGATORI/INHONORATIONIS EX/TIRPATORI/ITA SINGVLARITERVOVI/COMES. A. WITTEN. Nad ním socha stojícího světce držícího v pravé ruce kříž s korpusem Ukřižovaného Krista. Dílo dal zhotovit olomoucký krajský hejtman Rudolf von Witten. Datováno chronogramem do roku 1708. Připisováno olomouckému sochaři Davidu Zirnovi.