zámek

V menším anglickém parku situovaném jihozápadně od centra města se nachází pravidelně postavená jednopatrová čtyřkřídlá budova obklopující obdélné nádvoří. Nároží budovy jsou akcentovány kvadratickými nakoso položenými věžičkami. Dvoutraktový charakter objektu vychází se renesančního arkádového uspořádání s chodbou přiléhající k nádvoří. Hlavnímu východnímu křídlu orientovanému směrem do parku dominuje konkávně tvarovaný tabulový štít s vázami ve vyvýšených částech a na osu umístěným liechtenštejnským znakem. Hlavní vchod s jednoduchým bosovaným portálem se nachází v ose průčelí pod štítem. Současná podoba objektu je výsledkem několika barokních úprav z 18. století.