zámek

Jednopatrový zděný volně stojící půdorysně obdélný objekt severně od kostela.