zámek

Zámecký areál leží v jihovýchodní části obce. Budova zámku ve střední části areálu sousedí s bývalým pivovarem. Z původního rozsáhlého parku s řadou stromů se dochoval větší úsek s kašnou jižně od zámku a menší úsek na severní straně podél příjezdové cesty od kostela s hrobkopu Czerninů. Zbývající plocha parku byla novodobě zastavěna četnými vojenskými objekty. Z původního ohrazení se dochovala cihelná terasová zeď na západu areálu a torzo pilířové brány u příjezdové cesty od kostela. Oplocení bylo novodobě nahrazeno betonovou zdí. Předmětem ochrany je budova zámku, kašna a příslušné pozemky.