zámek

Areál se nachází na SZ okraji obce, při cestě na Sovínky. Areál tvoří zámecká budova čp. 26 s bočními křídly po obou stranách, 2 obydlí pro služebnictvo čp. 25 a čp. 27, správní budova, jižní hospodářské křídlo s bývalými kasárnami, špýchar, kravín, vrátnice, ohradní zeď s branami a park se sochařkou výzdobou: 6 soch (z nichž jsou na místě jen 4) a 2 ozdobné vázy).