zámek

Areál zámku se nachází S přes silnici od kostela. Budova zámku je dvoupatrová, podélná, s delší osou ve směru S - J, o různých šířkách. Na S straně dvora stojí patrová hospodářská budova, zčásti obytná s průjezdem v ose areálu, na Z připojeno od J kratší křídlo. Na JZ, při silnici stojí přízemní domek, k jehož JV nároží přiléhá fragment ohradní zdi s výklenkem. Předmětem ochrany je budova zámku čp. 3, hospodářská budova čp. 54, fragment ohradní zdi a pozemky vymezeného areálu. Na ploše památky se nachází ještě domek (bývalá vrátnice).