zámek

Nevelký zámecký areál se rozkládá na sz. okraji vesnice jižně od břehu malého rybníka, na jehož protějším severním břehu stojí trojboká kaple. Terén areálu je téměř rovný, jen zcela nepatrně se svažuje k S - SV směrem k rybníku. Recentní areál sestává pouze z vlastní zámecké budovy čp. 1 a malé zahrady s částečně dochovanou ohradní zdí. Západně a jižně od zámku je položeno rozlehlé nádvoří, obklopené původně hospodářskými budovami, novodobě zcela přestavěnými k obytným nebo novodobým provozním účelům (garáže, dílny). Tyto objekty, některé značně velké, jsou snad barokního původu, avšak k jejich stáří a formě se nelze vyjádřit bez podrobnějšího průzkumu, k němuž nebyla v současné době příležitost. Budovy hospodářského dvora nejsou předmětem památkové ochrany, stejně jako nádvoří, jehož plocha je dnes zčásti vyasfaltovaná a slouží jako příjezdová komunikace k domům v zadní části dvora.