zámek

Rozsáhlý areál zámku je situován na jihozápadním okraji obce. Jádrem je budova zámku, která je situována v jihovýchodní části vytyčeného území. Zámek ze severu ohraničuje plochu hospodářského dvora, který je dále sevřen hospodářskými budovami. Před severním průčelím zámku se nalézá kaple sv. Jana Nepomuckého. Na zahrádce před severním průčelím zámku se nacházejí dekorativní artefakty: kamenné vázy, kovové lucerny ve tvaru kytek, kamenná plastika alegorie zemědělství. Na západě a severu od budovy zámku se rozkládá rozsáhlý park, v němž jsou umístěny památkově hodnotné komponenty: dvouramenné schodiště s grottou a sochařskou a kovanou výzdobou; tarasní zeď se sochařskou výzdobou; kompozice kašny, jejíž jádrem je kašna obklopená plastikami. Park je obklopen ohradní zdí s honosnou bránou a ve výklenku umístěnou sochou sv. Jana Nepomuckého. Předmětem ochrany jsou: zámek, kaple sv. Jana Nepomuckého, západní křídlo hospodářského dvora, stodola, východní křídlo hospodářského dvora, park se schodištěm s balustrádou, ohradní zeď parku, tarasní zeď se sochami, schodiště s grottou, kašna se sochařskou výzdobou, socha alegorie zemědělství, tři kamenné vázy, dvě kovové lucerny, dva kamenné podstavce v areálu parku, mušlové pítko se sochou labutě a pozemky vymezeného areálu.