zámek

Zámecký areál se nachází uprostřed vsi při hlavní komunikaci, která jej obíhá. Jádrem areálu je čtyřkřídlý dvoupatrový zámek, před jeho jižním průčelím čestný dvůr, vymezený předzámčím, tvořeným čtyřmi přízemními domky, bývalým arestem, ohradní zdí a kaplí. V zámku jsou zakomponována dvě torza z alegorického souboru 4 ročních období. Související prvky bez památkové ochrany: Kolem zámku, zejména k severu a východu se rozkládá plocha bývalého parku se zbytky dřevin při obvodu, dosud téměř v úplnosti vymezeném plnou kamennou zdí. Východně od zámku zbytek hospodářského dvora, přízemní trojkřídlá stavba klenutá zčásti plackami do pasů, zčásti segmenty do traverz, zčásti plochostropá.