zámek

1) starý a nový zámek čp. 1 2) zámecká kaple sv. Walburgy 3) býv. provozní budova čp. 136 4) bývalé čeledníky čp. 149 a 150 5) sýpka 6) zámecký park 7) kaplička sv. J. Nepomuckého 8) kašna 9) ohradní zeď s brankou 10) bastion I. 11) bastion II. 12) zahrada 13) skleník u čp. 139 Zámecký areál se rozkládá v severovýchodní části poměrně rozlehlé obce, zaujímá nevýrazně vyvýšené místo nad říčkou Ostružná. Pohledově se budovy zámku částečně uplatňují (např. od J a JV). Terén v rámci areálu vesměs vodorovný. Ze všech stran areál obklopuje obytná zástavba, pouze k části východní hranice je přiblížena komunikace, v severozápadním sousedství rybník. Hlavní budovy - starý zámek stojí zhruba uprostřed areálu, nový zámek je situovaný v jižní polovině areálu. Kaple sv. Walburgy je přistavěna k jižnímu okraji západního průčelí starého zámku, bývalá provozní budova pak k jeho SZ nároží. Bývalé čeledníky přiléhají k severnímu průčelí severního křídla nového zámku. Špýchar je umístěný při západní hranici areálu. Zahrada vyplňuje severní část areálu, skleník stojí na jejím severním okraji. Park se rozkládá v jižní části areálu, kaplička sv. Jana Nepomuckého je umístěná v SZ části parku.