zámek

1) zámek 2) hospodářský dvůr 3) zahrada 4) ohradní zeď Renesanční, barokně přestavěný trojkřídlý zámek, obsahující ve východním křídle organismus gotické tvrze. V interiéru dochovány valené a hřebínkové klenby a bohatý soubor gotických kamenných článků. Střední křídlo s hlavním vstupem a schodištěm má částečně dochovanou klasicistní výmalbu. Na jihovýchodním průčelí patrné renesanční sgrafito. Zámecký areál doplňuje rozlehlý hospodářský dvůr pravděpodobně vystavěný do dnešní podoby v 16.-18. století a zbytky zámeckého parku. Areál je vymezený ohradní zdí, prolomenou při hospodářském dvoře branami.