zámek

Bývalý zámek stál do 80. let 20. století na náměstí v Mimoni. Pocházel z doby kolem roku 1570, při poslední velké stavebí úpravě byl Giuliem Broggiem v roce 1664 rozšířen do trojkřídlé podoby, s vybočujícím kolmým křídlem k severu, což vytvářelo půdorys F. Zámek byl dvoupatrový s omítkovou bosáží, s raně barokními trojhrannými štíty nad okny 1. patra. Celková fasáda byla empírová, včetně pilastrového portálu, nesoucího balkón s litinovým zábradlím. Na jižní boční křídlo, zakončené přízemní empírovou, třemi arkádami otevřenou a valeně zaklenutou salou terrenou přiléhala trojkřídlá novější část empírová, členěná na dvou křídlech lizénami. Z původního areálu zámku, jehož budova byla v polovině 80. let 20. století demolována, zůstal park s ohradní zdí, která navazuje na předmostí Zámeckého mostu, systémem pěšin, rybníčkem, prameništěm a vstupní bránou na opačné straně parku. 1 pozemky po budovách zámku 2 park 3 ohradní zeď 4 vstupní brána 5 prameniště 6 most 7 rybník s ostrůvkem 8 relikty sklípků