zámek

Na západním okraji města v táhlém mírném svahu je situován na výrazně podélném severo-jižním pozemku park, v jehož severní části je postavena obdélná bloková budova patrového zámku, hlavním průčelím orientovaná k východu. Před zámkem je vytvořen okrasný parter s terasou vymezenou kamennou balustrádou, v parkové úpravě je vkomponována kašna. Park je obehnán ohrazením (není předmětem ochrany), v jehož sz části je vložen zahradní domek a u hlavního vstupu kovová brána. Podél severní strany parku vede od východu z centra města cesta, která odděluje protilehlý hospodářský dvůr (není předmětem ochrany) . Mezi ním a parkem, přes cestu, jsou vloženy dvě zděné brány.