zámek

Jednopatrová budova ze smíšeného, převážně kamenného zdiva, s hladkými vápennými omítkami. Východní průčelí vedoucí do dvora je 8osé. Obytné části náleží trojosá nárožní partie, jednopatrová, nad první osou hospodářské části je v 1. patře ještě obytná část. Ve 3. ose zleva je vchod (dvojkřídlé výplňové dveře se zaklenutým nadsvětlíkem), v ostatních osách jsou dvojkřídlá osmitabulková okna. Hlavní jižní průčelí obytné části je 6osé, nad 1. a 3. osou zprava barokní štít s polovalbovou střechou, nahoře s věžičkou (dřevěná, osmiboká, na každé straně se zaklenutým okénkem a s cibulovitou stříškou krytou plechem, zvonek ve věžičce průměr 25 cm, zdoben list. ornamentem). Ve štítu dvě okénka lemovaná šambránami s lištou, mezi 1. patrem a štítem je profilovaná římsa se stříškou, stejně tak i v druhé polovině průčelí probíhá pod střechou profilovaná římsa. Okna ve všech osách jsou shodná s okny ve východním průčelí, pouze v přízemí zleva jsou osy nepravidelně rozmístěny, a první dvě osy mají zamřížovaná okénka. Západní průčelí tvoří dvě křídla. Jižní křídlo je 1osé, s hladkou podstřešní římsou a oknem shodným s okny na hl. průčelí. Sever jižního křídla má v mělkém rizalitu vchod s dřevěnými zárubněmi a jedno zamřížované okno. Západní křídlo je 1osé, v pravé části vchod, pod střechou probíhá podstřešní římsa. Severní průčelí hl. budovy tvoří přístavek s valbovou střechou, s jediným oknem v segmentovém záklenku. Střecha na hlavní budově polovalbová s osmibokou zvoničkou nad štítem. Jihozápadní a severozápadní křídla mají střechu valbovou, na severu přiléhá k hlavní budově přízemní přístavba s valbovou stříškou. Střechy celého komplexu jsou kryty bobrovkami, pouze cibulovitá stříška na zvoničce je krytá plechem. Komíny jsou cihlové, neomítané, s římsičkami. Ve štítu, mezi zaklenutými okénky, byl údajně před opadáním fasády nápis PIVOVAR a v rozetě uvedený letopočet 1698. Pamětní deska nese nápis: V tomto domě se narodil 13.3.1880 významný český architekt Prof.ak.architekt JOSEF GOČÁR +10.9.1945.