zámek

1) zámek 2) hospodářská budova čp. 133 3) bývalý dům lesníka čp. 97 4) bývalá hájovna čp. 140 5) sochařská výzdoba býv. čestného dvora a) dekorativní váza I. b) dekorativní váza II. c) dekorativní váza III. d) dekorativní váza IV. e) podstavec I. f) podstavec II. 6) kaplička 7) park 8) bývalé zahradnictví čp. 137 - památková ochrana zrušena r. 2017 Zámek se nachází v jižní části obce jižně od návsi. V letech 1759 - 1760 zde žil a komponoval významný hudební skladatel F. J. Haydn, jako kapelník zámecké hudby hraběte Morzina. Barokní stavba, vytvořená ve dvou fázích architektem Jakubem Augustonem mladším, centrální část byla dokončena roku 1708 a boční křídla po roce 1724. Středová část zámku s kupolovitou střechou obsahuje v přízemí průjezdnou klenutou halu, středový hlavní portál. V patře je umístěn hlavní sál, spolu s vedlejšími pokoji nejlépe dochovaný prostor zámku. Zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého v severním křídle, vyzdobená freskou Františka Julia Luxe, byla vysvěcena roku 1730. Hodnotný je oltář se sochami Lazara Widmanna. Rozlehlý zámecký park ve francouzském stylu založil Jan Ferdinand Schor a kdysi bohatou sochařskou výzdobu dodal Ondřej Filip Quintainer, dnešní podoba pochází z přírodně krajinářské úpravy realizované v 19. stol. Severovýchodně od zámku se nachází hospodářský objekt čp. 133, bývalý zámecký pivovar (2). V těsném sousedství zámku při západním křídle stojí bývalé zámecké zahradnictví, dnes čp. 137 (8), jeho památková ochrana zrušena v roce 2017. Jižně od zámku se rozkládá rozlehlý anglický park (7) se zbytky sochařské výzdoby čestného dvora (5); uprostřed parku stojí v těsném sousedství bývalý dům lesníka čp. 97 (3) a bývalá hájovna čp. 140 (4). Na jihozápadní straně parku stojí drobná výklenková kaple (6).