zámek

Rozsáhlý areál dvora se zámkem a s řadou budov se rozkládá v severní části vsi, nad hlavní silnicí. Podélná osa dvora vede ve směru sever - jih. Na jižní straně je situovaná hlavní vstupní brána, ke které vede od silnice přístupová cesta vymezená ohradními zdmi bývalých zahrad. Vpravo při bráně stojí tzv. tvrz-panský dům. Branou se vjíždí do prostoru velkého obdélného dvora obestavěného hospodářskými budovami. Levou západní stranu dvora ohraničuje velký kravín, vpravo na východní a částečně jižní straně stojí dvoukřídlá stodola. Severozápadní stranu uzavírá sýpka přistavěná kolmo ke kravínu, v severovýchodní části stojí zámek. Za zámkem na severní straně se rozkládá zpustlá zahrada se salou terrenou. Severně od sýpky je při ohradní zdi situovaný obytný dům. Západně od kravína stojí budova tzv. zámečku. Téměř celý areál je vymezen ohradní zdí otevřenou na jižní straně hlavní bránou a na severovýchodní straně boční branou (za stodolou). V areálu se nachází řada novodobých utilitárních staveb - otevřené konstrukce se silážními nádobami a otevřené novodobé kolny umístěné poblíž kravínu, plechový obdélný objekt umístěný při ohradní zdi za salou terrenou, nízký dřevěný objekt západně od zámku a další menší přístřešky a utilitární zařízení. Předmětem ochrany je zámek, tvrz-panský dům, tzv. zámeček, sýpka, kravín, stodola, sala terrena, ohradní zdi s branami a pozemky areálu.