zámek

Zámek je umístěn na západním konci severní návesní fronty, v blízkosti kostela. Areál památky sestává z vlastní budovy zámku a pozemků zámeckého parku, který zanikl - jeho velká část je dnes pohlcena komplexem zemědělského družstva, na části se dnes nachází hřiště, zbývající plocha je dnes porostlá neprostupnými křovisky. Poměrně rozměrná zámecká budova je postavená na půdorysu k severu orientovaného písmena "E". Do návsi je obrácena dlouhým jižním reprezentativním průčelím. Nejstarší stavební část byla identifikována jako gotická či renesanční tvrz - dnes východní křídlo - její existenci prokazují zbytky sgrafitové rustiky, patrné dnes díky opadávání mladších omítek na jižním a východním průčelí. Ústřední komunikací přízemí se stal průjezd, situovaný v příčné ose budovy. Při barokní přestavbě byla nová přístavba sjednocena se starou tvrzí jednotně řešenou fasádou, která v hlavních rysech udala tvář dnešní podobě zámku. Hlavní jižní průčelí, pokryté v přízemí pásovou bosáží, je uprostřed a po stranách rozčleněno plochými rizality s pilastry. Ostatní fasády jsou řešeny podstatně jednodušeji. Průčelí vrcholí bohatě profilovanou římsou. Nad středním rizalitem je segmentový štít, završený vikýřovým nástavcem s plechovým ciferníkem hodin. Na štítu jsou osazeny dvě pískovcové sochy, vikýř vrcholí vázou.