zámek

Areál zámku se rozprostírá JZ od Mělníka, na levém břehu Vltavy na S straně obce, mezi obcí Brozánky a soutokem Labe s plavebním kanálem. Hlavní část rozmístěná kolem oválného dvora je přístupná od JV z obce. Na Z straně od dvora stojí hospodářský statek, přístupný ze silnice od Z. Rozsáhlý zámecký park se rozkládá na sever od zámku, až za silnici Mělník-Brozánky. Předmětem ochrany je zámek, zámecký kostel sv. Jana Nepomuckého, dvě hospodářské budovy (garderoba, stáje), park se základy romantické zříceniny (zničena povodní), mlýn (ruina bez střechy), zahradnictví, skleníky, oranžerie, hájovna, socha sv. Jana Nepomuckého před zámkem a pozemky vymezeného areálu.